Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
  tel. +48 89 646 79 57

Rozpoczęcie projektu "Nowe umiejętności to większe możliwości" !

   04 maja 2017

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ruszył projekt realizowany przez Fundację "ATUT" pt. "NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości do 88,5% wartości szkolenia.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

  • z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski)
  • w zakresie ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych)
  • z zarządzania projektem.


Do udziału zapraszamy osoby:

  • dorosłe (tj. w wieku 18 lat i więcej),
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek pow. 50 roku życia
  • nie prowadzące działalności gospodarczej
  • uczące się/pracujące lub zamieszkujące na terenie pow. ostródzkiego i działdowskiego.


Wsparciem będą mogły być objęte również osoby spoza Regionu Operacyjnego (powiat ostródzki i działdowski), o ile będą realizowały wybrane do dofinansowania szkolenie na terenie Regionu Operacyjnego oraz zamieszkiwać, pracować lub uczyć się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regulamin określający zasady i warunki udziału oraz rekrutacji, opublikowany będzie w ciągu najbliższych kilku dni.

REKRUTACJA WKRÓTCE!

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne na stronie internetowej www.nowe.atut.org.pl oraz pod nr tel. 604-458-176.


 

Drogowskaz na biznes 6