Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
  tel. +48 89 646 79 57

Projekt „Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Dąbrówno i Kisielice”

   17 października 2017

Projekt „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Dąbrówno i Kisielice ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Projekt „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Dąbrówno i Kisielice ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

TRWA NABÓR DO PROJEKTU„KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWNO I KISIELICE”

  Projekt skierowany jest do:
 • osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 15-64,
 • zamieszkujących na terenie gminy Dąbrówno albo Kisielice,
 • gotowych do udziału w projekcie oraz podjęcia zatrudnienia.

  Preferowane będą osoby z niepełnosprawnościami, zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

  W ramach projektu wyłonimy 22 osoby – 17 kobiet i 5 mężczyzn oraz 7 osób rezerwowych . Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:


  I GRUPA - 12 osób z terenu gminy Kisielice ( 9 kobiet + 3 mężczyzn ) w tym 5 osób z niepełnosprawnością oraz
  II GRUPA - 10 osób z terenu gminy Dąbrówno ( 8 kobiet + 2 mężczyzn ).

 

  Terminy rekrutacji:
 • I GRUPA – 15.09.2017 r. – 31.10.2017 r.
 • II GRUPA – 01.07.2018 r. – 31.08.2018 r.

  Projekt „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Dąbrówno i Kisielice ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.


  Realizatorem projektu jest :
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
  Ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda
  Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie firmy, bądź pod numerem telefonu 89 646-79-57.


  INFORMACJE O PROJEKCIE:

  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
  Numer i nazwa osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
  Numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „ Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”
  Numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
  Numer priorytetu inwestycyjnego: 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 


 

Drogowskaz na biznes 6