Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

projekt- przedsiebiorczosc kluczem do sukcesu

W okresie od stycznia do czerwca 2009 roku Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT" realizowała projekt w ramach Programu „Przemiany w regionie" - RITA pod nazwą „Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu". Program „Przemiany w regionie" - RITA jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - PAFW - realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji - FED. Jego zasadniczym celem było wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Wschodniej. Przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem.

Adresatami projektu byli nauczyciele ze szkół z Polski /Ostróda/ oraz Rosji /Obwód Kaliningradzki/, ale również uczniowie ze szkół Obwodu Kaliningradzkiego uczestniczący w Młodzieżowych Targach Przedsiębiorczości, które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie.

Ideą projektu „Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu" było zaszczepienie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego w ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane były warsztaty szkoleniowe dla pedagogów obu krajów.
W trakcie tych spotkań strona Polska przedstawiła pomysły na aktywną naukę przedsiębiorczości w szkołach oraz podzieliła się doświadczeniami w tych działaniach. Nauczyciele z Obwodu Kaliningradzkiego dowiedzieli się jak zachęcić uczniów do czynnego zaangażowania się w zajęcia pozalekcyjne. Dzięki realizacji projektu uczniowie mogli poznać to, co jest potrzebne do odniesienia sukcesu w samozatrudnieniu.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości