Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Fundusz Poręczeń Kredytowych

awrspFundusz Poręczeń Kredytowych /FPK/ powstał 22 marca 2002 r. Jego kapitał założycielski wynosił 100.000,00 zł i został wydzielony z kapitału Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT".
czekDnia 24 maja 2002 r. Fundacja "ATUT" podpisała umowę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, na mocy której kapitał Funduszu Poręczeń Kredytowych został powiększony o 300.000,00 zł.
W październiku 2002 r. Fundacja "ATUT" wzięła udział w konkursie na powiększenie funduszy poręczeń kredytowych ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dnia 06 stycznia 2003 r. ogłoszone zostały wyniki. Fundacja "ATUT" otrzymała dotację w kwocie 397.000,00 zł.
Stan kapitału FPK na dzień 19.05.2011r. wynosi 460.993,56 zł.
Maksymalna kwota poręczenia nie może być wyższa niż 5% kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych. Poręczenia udzielane są do wysokości 60% wartości kredytu.

Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek na podstawie regulaminu funduszu, którego zapisy umożliwiają jedynie udzielanie poręczeń zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(Dz. U. z 2000 r. nr 60, poz. 704)

 

UWAGA: FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH NIE UDZIELA
POŻYCZEK ANI KREDYTÓW!!!
  

 

  Jak uzyskać poręczenie:
  1. wybrać instytucje finansującą (bank, Fundusz Pożyczkowy), uzyskać promesę (zgodę tymczasową) lub zaświadczenie o przyznaniu pożyczki lub kredytu pod warunkiem uzyskania poręczenia z Fundacji "ATUT"
  2. skontaktować się z naszym Funduszem

W strukturach FPK działają dwa organy nadrzędne tj. Komitet Programowy i Rada Fundacji. Komitet Programowy i Rada Fundacji są organami nadzorczymi i uchwałodawczymi FPK. W FPK o przyznaniu poręczeń kredytowych Wnioskodawcom decyduje organ wykonawczy - Komisja Kwalifikacyjna.SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
PRZY FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "ATUT"


strakrura

  Działalność FPK w 2002 r.
Praktyczne działanie funduszu rozpoczęło się w lipcu 2002 r. kiedy to powołano komisje niezbędne do jego funkcjonowania.

W trakcie 6 miesięcy pracy funduszu poręczono 7 pożyczek na łączną wartość 97.200,00 zł. co stanowi prawie 25% wykorzystania kapitału. Jego wartość na dzień 31 grudnia 2002 r. to 402.489,43 zł. Dzięki poręczeniom Fundacji "ATUT" powstało 15 nowych miejsc pracy, a wartość obecnie poręczonych pożyczek wynosi 162.000,00 zł.

Fundusz Poręczeń Kredytowych odwiedziło 55 Klientów. Wydanych zostało 11 wniosków o udzielenie poręczenia. Złożonych zostało 9 wniosków. Dwa zostały przez Komisję Kwalifikacyjną rozpatrzone negatywnie.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości