Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

NABÓR NA SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

   05 stycznia 2024

Dofinansowanie do 80% wartości szkolenia dla firm i pracowników z sektora MŚP.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”

zaprasza

PRZEDSIĘBIORCÓW I JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

do udziału w dofinansowanych szkoleniach dla firm i pracowników z sektora MŚP.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO 80%

wartości szkolenia w wysokości

48.000,00 zł dla firmy

16.000,00 zł dla pracownika bądź jednoosobowej działalności gospodarczej

 

 

Dofinansowanie na poziomie 50% mogą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiadać statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy;
  • prowadzić działalność w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa (ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i zdrowe życie);
  • skorzystać ze szkolenia w zakresie nabycia umiejętności zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • skorzystać ze szkolenia prowadzącego do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa
    w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • skorzystać ze szkolenia do zdobycia umiejętności w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej

 

 

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA:

- Facebook jako narzędzie marketingowe firmy

- Ochrona danych osobowych

- Techniki sprzedażowe

- Promocja firmy w mediach społecznościowych

- Obsługa komputera i programów z pakietu Microsoft Office

- Szkolenie z zarządzania projektami

- Tworzenie i montaż filmów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

- Aktywne poszukiwanie pracy - wyszukiwanie informacji

- Bezpieczne surfowanie w internecie - bezpieczeństwo Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

- Kreowanie, planowanie i zarządzanie projektem społecznym

- Nabycie kompetencji z wykorzystaniem map cyfrowych systemu informacji przestrzennej (Geoportale)

- Komunikacja w firmie

- Szkolenia specjalistyczne dla kosmetyczek i fryzjerek

- Szkolenia branżowe

- Techniki negocjacji

- Trening antystresowy

- Trening integracyjny

- Komunikacja w relacjach niehierarchicznych

- Szkolenia księgowe w zakresie CIT i VAT

- Rozliczenia PIT 2024

- Zarządzanie zespołem

- Szkolenia z efektywności osobistej

- Szkolenia sprzedażowe dla menadżerów

- Marketing internetowy

- Wystąpienia publiczne

- Budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów

- Linedin – platformy B2B

- INNE dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy

 

 

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP które:

  • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą lub odprowadzają podatki w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia i są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia

 

 

KONTAKT:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”

Ul. Jana III Sobieskiego 3c/ 57

14-100 Ostróda

tel. 604 458 176, e-mail: sekretariat@atut.org.pl


 

Drogowskaz na biznes 6