Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWNO

   27 kwietnia 2017

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Dąbrówno” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

TRWA NABÓR DO PROJEKTU„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWNO”

Projekt skierowany jest do:

 • osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 15-64,
 • zamieszkujących na terenie gminy Dąbrówno,
 • gotowych do udziału w projekcie oraz podjęcia zatrudnienia.

  Preferowane będą osoby z niepełnosprawnościami, zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

  W ramach projektu wyłonimy 24 osoby – 20 kobiet i 4 mężczyzn oraz 5 osób rezerwowych . Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy 12-osobowe.

  Terminy rekrutacji:
 • I GRUPA – 01.06.2017 r. – 31.07.2017 r.
 • II GRUPA – 01.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

  Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Dąbrówno” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

  Realizatorem projektu jest :
  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”
  Ul. Jana III Sobieskiego 3c/57, 14-100 Ostróda

  Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie firmy, bądź pod numerem telefonu 89 646-79-57.

  INFORMACJE O PROJEKCIE
  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
  Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"
  Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
  Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie


 

Drogowskaz na biznes 6