Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Wzmocnienie zdolności Fundacji „ATUT” do świadczenia usług w społeczności lokalnej” dofinansowany w ramach programu

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” realizuje projekt pn. „Wzmocnienie zdolności Fundacji „ATUT” do świadczenia usług w społeczności lokalnej” dofinansowany w ramach programu „Odporność na rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Obszary realizowane w ramach realizacji wniosku:

Obszar 2 - Budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

  • zakup wyposażenia umożliwiających rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych
  • rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług społecznych

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Dofinansowanie, które otrzymała Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w ramach programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej”  zostanie przeznaczone na:

  • zakup środka transportu z napędem elektrycznym,
  • zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu mobilnego oraz drukarki,

Czas realizacji projektu 10 miesięcy

Realizacja Programu jest finansowana ze środków KPO.

 

 

Nowe umiejętności to większe możliwości