Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Sprawozdanie

   31 marca 2005

W dniach 22 - 24 marca 2005 roku odbyła się rewizyta grupy polskiej w Gusiewie w ramach projektu RITA 2004: Kolejny krok do współpracy realizowanego przez Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe SASINIA i Wspólnotę Kultury Polskiej w Gusiewie.

SprawozdanieW delegacji wzięło udział 10 przedstawicieli zainteresowanych współpracą transgraniczną z powiatu ostródzkiego, w tym i reprezentanci Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT".

SprawozdanieW trakcie pobytu grupa polska miała okazje odwiedzić biuro Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Oziersku oraz Fundację Demokratycznego Rozwoju Gusiew, a także Kaliningrad i Konsulat Polski.

Pierwszym etapem tego projektu była wizyta grupy rosyjskiej w Ostródzie, w dniach 15-18 marca 2005r. Szczególnie istotnym dla Fundacji "ATUT" było nawiązanie bliższej współpracy i wymiana doświadczeń z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Małej Przedsiębiorczości Ozierska.Sprawozdanie Jest to młoda organizacja, działająca od kilku miesięcy, zajmująca się pisaniem biznes planów, oferująca pomoc dla lokalnej społeczności pragnącej prowadzić własną działalność gospodarczą. Pomimo trudności w rozwoju przedsiębiorczości na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, istnieje wysokie zapotrzebowanie lokalne na powoływanie organizacji podejmujących działania na jej ożywianie. Aktywność stowarzyszenia nie jest jeszcze popularna, a jej właściciele sami prowadzą własny biznes, tak więc ich doświadczenia można wykorzystać z pomocą dla innych. Sprawozdanie

Ostródzka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" współpracuje z organizacjami pozarządowymi miast Gusiew i Oziersk. Na początku marca b.r. napisaliśmy projekt do programu "Przemiany w Regionie" - RITA V będący przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wizyta ta utwierdziła nas w przekonaniu, że współpraca z organizacjami ze wschodniej granicy ma jak największy sens. Na najbliższe miesiące zakładamy napisać jeden lub więcej projektów, który zdecydowanie będzie rozwijał naszą dalszą współprace.


 

Drogowskaz na biznes 6