Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Rozbudowa Ośrodka w Faltyjankach - Start

   09 sierpnia 2005

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie instytucji otoczenia biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 1.1.2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" znalazła się w gronie 70-ciu instytucji, które otrzymają dofinansowanie, uzyskując grant w wysokości 595.757,35 zł na realizację projektu pt. "Ośrodek konferencyjno wypoczynkowy dla MŹP w Faltyjankach"

Realizacja projektu rozpocznie się już 15 sierpnia 2005r., a głównym jego celem jest uruchomienie w Faltyjankach ośrodka wsparcia firm z terenu powiatu ostródzkiego, jak również zawiązanie współpracy pomiędzy: Fundacją "ATUT" - Izbą Gospodarczą Powiatu Ostródzkiego i Morąską Izbą Gospodarczą celem przedstawienia kompleksowej oferty sektorowi małych i średnich firm.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi nam zmodernizowanie sal konferencyjnych i zakupienie niezbędnego wyposażenia biurowego, a także realizację szkoleń, konferencji i utworzenie punktu doradczego dla MŹP. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest do końca 2006r.

Jest to pierwszy etap inwestycji w Faltyjankach. Kolejnym będzie modernizacja domków tak aby ośrodek mógł pełnić funkcje obiektu całorocznego. Fundacja "ATUT" otrzymała w użyczenie ośrodek od Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy dla MŚP w Faltyjankach - rozbudowa


 

Drogowskaz na biznes 6