Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Regulamin RPO II

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Funduszu Poręczeń Kredytowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007 - 2013

Regulamin do pobrania:

Regulamin RPO II 

 

Nowe umiejętności to większe możliwości