Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
  tel. +48 89 646 79 57

Regulamin RPO I

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Funduszu Poręczeń Kredytowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007 - 2013

Regulamin do pobrania:

Regulamin RPO I

 

Nowe umiejętności to większe możliwości