Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

projekt - Uczymy się języka swoich sąsiadów

Program „Uczymy się języka swoich sąsiadów" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim i Ostródy. Pojawił się pomysł aby uczniowie z Polski uczyli się języka rosyjskiego, a Rosjanie polskiego. Przy tym obie strony poznają odrobinę rzeczywistości swoich rówieśników, ich zainteresowania, kraj w którym żyją. Przy okazji spotkań obie strony zapoznamy z samorządami szkolnymi, życiem szkoły, możliwościach edukacyjnych po jej ukończeniu. Na konferencji podsumowującej szkoły podpiszą umowy o współpracy.


Adresatami projektu jest młodzież w wieku 16-18 lat z dwóch szkół obwodu kaliningradzkiego: Ozierska i Furmanowa oraz dwóch szkół z Ostródy: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego i Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Pettofi. Planujemy utworzenie 2 grup 20 osobowych + opiekunowie.
Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez 20 tygodni. Uczniowie przejdą więc bardzo intensywny kurs językowy w wymiarze 40 godzin. W ramach projektu otrzymają specjalne książki do nauki języka, które po zakończeniu projektu staną się ich własnością.

Zwieńczeniem spotkań będzie konferencja podsumowująca rezultaty naszych spotkań. Obie strony przygotują referaty w języku jakiego się przez 5 miesięcy uczyli. Zastanowimy się również nad przyszłością podobnych kontaktów, a dyrektorzy szkół podpiszą umowy o współpracy i wymianie młodzieży. Jednak najważniejszym będą osobiste kontakty które pozostaną po zakończeniu projektu. Korespondencja mailowa, wspólne spotkania, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami to rezultaty jakie osiągniemy po realizacji naszego projektu.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości