Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

projekt - Gotowi do pracy

„Gotowi do pracy" - wsparcie dla osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia"

W ramach Projektu zrealizowane były działania ukierunkowane na podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Działania obejmowały:

  • Opracowanie metodologii Indywidualnych Planów Działania,
  • Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i poradnictwa zawodowego mających na celu przygotowanie Indywidualnych Planów Działania,
  • Przeprowadzenie seminariów dla pracowników instytucji rynku pracy,
  • Opracowanie dla instytucji rynku pracy bazy informacyjnej o potencjale zawodowym beneficjentów ostatecznych Projektu,
  • Zorganizowanie staży zawodowych w formie praktycznych zajęć w miejscu pracy.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości