Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Fundacji "ATUT" jest wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości oraz zwalczanie bezrobocia na terenie miasta i regionu. Główne działania Fundacji "ATUT" skupione są na wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego - w szczególności są to działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, w zakresie poręczeń kredytowych, szkoleń i doradztwa i informacji w celu lepszego przygotowania ich do procesu integracji z krajami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej.

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań naszych klientów oraz szybkość ich obsługi jest naszym atutem. Satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie naszych usług oraz sprawność procesu obsługi są dla nas celami nadrzędnymi.

W celu realizacji powyższych zadań:

  • zatrudniamy kompetentną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, kadrę,
  • ciągle poszukujemy nowych źródeł wsparcia naszych działalności i staramy się je jak najefektywniej wykorzystać,
  • wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 oraz standardami ustanowionymi przez Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  • włączyliśmy w funkcjonowanie systemu wszystkich pracowników naszej instytucji.

Cele strategiczne związane z realizacją głównych działań Fundacji "ATUT" to:

  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry, przygotowanie merytoryczne pod kątem zwiększenia szans aplikowania o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych,
  • przygotowanie organizacyjne i techniczne instytucji do realizacji programów pomocowych,
  • zapewnienie instytucjonalnej i finansowej stabilności oraz trwałej niezależności finansowej Fundacji "ATUT".

Zapewniam, że niniejsza Polityka Jakości została wdrożona i jest stosowana przez wszystkich pracowników Fundacji "ATUT".

Ostróda, 06 marca 2017 r.

Prezes Zarządu Fundacji "ATUT"
Wojciech Zalewski

 

Nowe umiejętności to większe możliwości