Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Fundacji „ATUT” jest wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości oraz zwalczanie bezrobocia na terenie miasta i regionu. Główne działania Fundacji „ATUT” skupione są na wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego – w szczególności są to działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, w zakresie poręczeń kredytowych, szkoleń, doradztwa i informacji
w celu lepszego przygotowania ich do procesu integracji z krajami wchodzącymi w skład Unii Europejskiej.

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań naszych klientów oraz szybkość ich obsługi jest naszym atutem. Satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie naszych usług oraz sprawność procesu obsługi są dla nas celami nadrzędnymi.

W celu realizacji powyższych zadań:

  • zatrudniamy kompetentną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę,
  • ciągle poszukujemy nowych źródeł wsparcia naszych działalności i staramy się je jak najefektywniej wykorzystać,
  • wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz standardami ustanowionymi przez Krajowy System Usług dla Małych
    i Średnich Przedsiębiorstw,
  • włączyliśmy w funkcjonowanie systemu wszystkich pracowników naszej instytucji,
  • skutecznie zarządzamy ryzykiem zwiększając możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów i wyznaczonych zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego negatywnymi skutkami.

 

Cele strategiczne związane z realizacją głównych działań Fundacji „ATUT” to:

  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry, przygotowanie merytoryczne pod kątem zwiększenia szans aplikowania o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych,
  • przygotowanie organizacyjne i techniczne instytucji do realizacji programów pomocowych,
  • zapewnienie instytucjonalnej i finansowej stabilności oraz trwałej niezależności finansowej Fundacji „ATUT”.

 

Zapewniam, że niniejsza Polityka Jakości została wdrożona i jest stosowana przez wszystkich pracowników Fundacji „ATUT”.

 


Ostróda, 03 marca 2023 r.

Prezes Zarządu Fundacji "ATUT"
Wojciech Zalewski

 

Nowe umiejętności to większe możliwości