Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Nowe procedury przy udzielaniu poręczeń

   15 listopada 2003

Z dniem 15 października 2003 na naszych stronach internetowych można zapoznać się z nowymi procedurami obowiązującymi przy udzielaniu poręczeń przez Fundusz Poręczeń Kredytowy działający przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie.

Zmiany podyktowane były koniecznością dopasowania standardów pracy do zasad obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Kapitał funduszu na dzień 30 września 2003 r. wynosi 799.293,14 zł. i pochodzi ze składek fundatorów Fundacji „ATUT” oraz dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


 

Drogowskaz na biznes 6