Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Krajowy System Usług

   15 grudnia 2004

7 grudnia 2004 r. Fundacja "ATUT" stała się ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jesteśmy dziewiątym ośrodkiem KSU w Województwie Warmińsko - Mazurskim, a jedynym w powiecie ostródzkim świadczącym bezpłatne usługi.

Na początku roku 2004 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" złożyła wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o włączenie do sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Źrednich Przedsiębiorstw. Jednym z warunków włączenia było uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością.
W maju bieżącego roku Fundacja "ATUT" podjęła działania związane z wdrażaniem w/w systemu według normy PN - EN ISO 9001-2001. Początkowym etapem było przeszkolenie kadry. Pracownicy przeszli szereg szkoleń z zakresu wymagań norm ISO serii 9000:2000.

Do listopada bieżącego roku powiat ostródzki nie posiadał ośrodka Krajowego Systemu Usług oraz punktu konsultacyjno - doradczego. Przedsiębiorcy z powiatu ostródzkiego, którzy chcieli uzyskać pomoc musieli jechać do Olsztyna, Pasłęka bądź Iławy.
Teraz po półrocznych zmaganiach Fundacja "ATUT" stała się ośrodkiem Krajowego Systemu Usług. Certyfikat SZJ uzyskany 25 listopada 2004r obejmuje całość działania Fundacji czyli: informacje doradztwo, poręczenia kredytowe, oraz szkolenia i jest ważny do 24 listopada 2007r. Fundacja "ATUT" jest dziewiątym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług w Województwie Warmińsko - Mazurskim o numerze 1411, a jedynym w powiecie ostródzkim świadczącym bezpłatne usługi na wysokim poziomie.

Jako ośrodek KSU FRP "ATUT" działa według wprowadzonego systemu jakości, który jest zgodny z wymaganiami standaryzacji ośrodków KSU dla Małych i Źrednich Przedsiębiorstw Wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz włączenie do KSU pomaga na sprostanie coraz większym wymaganiom klientów, pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie dobrej pozycji na rynku, a także zwiększenie zadowolenia naszych klientów z oferowanych i świadczonych usług.

Bliższe informacje na temat Krajowego Systemu Usług znajdą Państwo na stronie internetowej ksu.parp.gov.pl.


 

Drogowskaz na biznes 6