Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Gminne Centrum Informacji

   22 października 2004

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie rozstrzygnął trzecią edycję konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Jednym ze zwycięzców została Fundacja "ATUT".

Na terenie powiatu ostródzkiego Gminne Centra Informacji działają m.in. w Miłomłynie, Dąbrównie i Morągu.
Gminne Centrum Informacji powstanie w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w wysokości 45 000,-zł.

Kluczowym zadaniem GCI będzie ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez łatwy dostęp do nowoczesnych technologii i przekazu informacji. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do bezrobotnej społeczności powiatu ostródzkiego. W Gminnym Centrum Informacji każdy z mieszkańców naszego powiatu będzie mógł bezpłatnie skorzystać z komputera z podłączeniem do internetu oraz fachowej porady w celu rozeznania się w lokalnym rynku zatrudnienia. W GCI będą także organizowane szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy mające na celu podniesienie ich kwalifikacji. Pracownicy Centrum służyć będą pomocą w redagowaniu życiorysów, podań o pracę oraz udostępniać będą wzory CV i listów motywacyjnych.

Gminne Centrum Informacji uruchomimy w Ostródzie przy ul. Herdera 2. Oficjalne otwarcie GCI nastąpi na początku grudnia 2004 r. i już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy.


 

Drogowskaz na biznes 6