Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Fundusz Pożyczkowy

   04 listopada 2005

Zapraszamy mikro i małe przedsiębiorstwa do korzystania z Funduszu Pożyczkowego. W Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” z dniem 15 września 2005r. uruchomiony został system udzielania pożyczek.

Otrzymaliśmy taką możliwość w związku z podpisaniem porozumienia z Działdowską Agencją Rozwoju. Maksymalna, łączna kwota udzielonej pożyczki nie może przekraczać równowartości 300.000 zł w dniu podjęcia decyzji o finansowaniu. Pożyczki mogą być udzielone na okres do 7 lat, licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty ostatniej raty. Udzielone dofinansowanie może być przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą. W szczególności na:

  • wprowadzenia nowego produktu,
  • unowocześnienia technologii,
  • znacznego przyrostu produkcji,
  • rozszerzenia rynku,
  • zwiększenia udziału w rynku,
  • poprawy konkurencyjności.

 


 

Drogowskaz na biznes 6