Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
  tel. +48 89 646 79 57

DROGOWSKAZ NA BIZNES 6

   28 stycznia 2018

Uwaga! Rozpoczynamy już 6 edycję projektu DROGOWSKAZ NA BIZNES

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

Chciałbyś prowadzić własny biznes, ale brakuje Ci środków na jego start? Już niebawem rozpoczynamy rekrutację do projektu „Drogowskaz na biznes 6”. Dzięki udziałowi w projekcie możesz otrzymać bezzwrotne środki finansowe na realizację marzeń o własnym biznesie.Co oferujemy?

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności (m.in. zakup sprzętu, urządzeń, maszyn, środka transportu, towar).

Dodatkowo oferujemy comiesięczne wsparcie finansowe przez okres 12 miesięcy na bieżące potrzeby prowadzonej działalności (m.in. ZUS, US, czynsz).


Jakie kryteria należy spełniać?

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia.
Dodatkowo należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:
- ukończone 50 lat
- kobiety
- niepełnosprawność
- długotrwałe bezrobocie (pow. 12 miesięcy)
- niskie kwalifikacje (tj. podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie)

 Jeśli masz wątpliwości czy spełniasz powyższe warunki, Pracownik Fundacji pomoże Ci zweryfikować, czy niema przeszkód, abyś wziął udział w projekcie.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem
89 646 79 57, 604 458 176
lub osobiście w siedzibie
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”,
ul. Jana III Sobieskiego 3C/57,
14-100 Ostróda

 


 

Drogowskaz na biznes 6