Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57
  tel. +48 89 646 79 57

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   21 września 2018

PRZYPOMINAMY, ŻE OD 24.09.2018R. MOŻNA SKŁADAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE W RAMACH PROJEKTU „DROGOWSKAZ NA BIZNES 6”.

 

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w:

- Biurze Projektu /osobiście lub listownie/:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, Ostróda

- Punktach Rekrutacyjno – Konsultacyjnych /osobiście/:

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim pok. 301,

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pok. 10 (24.09.2018-25.09.2018) i pok. 9 (pozostałe dni),

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie pok. 7

 

Więcej informacji w biurze projektu, punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych oraz pod numerem telefonu 500 314 515

Strona internetowa projektu: www.dnb6.atut.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 


 

Drogowskaz na biznes 6