Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

   11 października 2005

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego utworzyła Regionalny System Wspierania Innowacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.

Projekt WMARR, dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Ostródzie i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, obejmuje swoim zakresem również obszar Powiatu Ostródzkiego. W ramach tej współpracy w siedzibie Fundacji „ATUT” utworzony został PUNKT KONTAKTOWY RSWI, realizujący cele Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Punkt Kontaktowy świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiebiorstw z powiatu ostródzkiego w zakresie dostępnych na rynku programów pomocowych, w tym finansowanych z edycji programu Phare, z funduszy strukturalnych oraz z innych dostępnych na rynku źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Każdy przedsiębiorca uzyska informacje z jakiego funduszu może pozyskać środki finansowe na inwestycje i doradztwo, jakie są terminy składania wniosków i gdzie może złożyć wniosek.


Siedziba Punktu:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Atut”
14-100 Ostróda,
ul. Mickiewicza 32
tel./fax 646 79 57
e-mail: sekretariat@atut.org.pl

Serdecznie zapraszamy


 

Drogowskaz na biznes 6