Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

BEZ STRATEGII ANI RUSZ - I spotkanie

   24 marca 2006

"BEZ STRATEGII ANI RUSZ - STRATEGIA OZIERSKA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ" to kolejny, drugi już projekt jaki Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" realizuje w Obwodzie Kaliningradzkim.

BEZ STRATEGII ANI RUSZW dniach 15-17 marca do Ozierska udali się przedstawiciele Fundacji aby rozpocząć działania ujęte w projekcie. Program, który zrealizujemy to kolejny krok w stronę budowania partnerstwa pomiędzy Ozierskiem a Ostródą. Partnerstwa na linii współpracy organizacji pozarządowych i budowania społeczności demokratycznej w Obwodzie Kaliningradzkim. "Bez strategii ani rusz..." to pomysł, który możemy realizować dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach nitki RITA 6 - Najlepsze Polskie Doświadczenia. Kwota wsparcia jaką otrzymaliśmy na jego realizację to 40.000 zł. Dzięki tym środkom powstaną:

  • karta współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z rejonu Ozierska a samorządem
  • strategia rozwoju rejonu ozierskiego w obszarze przedsiębiorczości
  • strona internetowa w języku polskim i rosyjskim dla naszej partnerskiej organizacji pozarządowej "Centrum Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Oziersku" i miasta Ozierska.

BEZ STRATEGII ANI RUSZBudowanie strategii to podstawowy element tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju miast i gmin, a w przypadku firm ich ekspansji. Elementem skłaniającym nas do chęci wdrożenia strategii rozwoju Ozierska jest przykład Ostródy. Na dzień dzisiejszy wszystkie gminy i miasta powiatu ostródzkiego oraz starostwo powiatowe mają przygotowane strategie, które realizowane są na bieżąco. To dzięki tym dokumentom, pomimo zmian we władzach samorządowych, zachowana jest ciągłość rozwoju gmin. Powodem takiej sytuacji jest sposób przygotowywania strategii. Najważniejszym z nich są konsultacje społeczne. Budowana 8 lat temu strategia powiatu ostródzkiego jest doskonałym przykładem tworzenia wizji rozwoju powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład. Dziś dokument ten został poszerzony o kolejny, taki jak Plan Rozwoju Lokalnego. Patrząc z perspektywy należy jasno stwierdzić, że nie jest to dokument do szuflady a prawdziwa pomoc dla urzędników i władz samorządowych we wdrażaniu idei i pomysłów stworzonych w trakcie pracy nad strategią.

 Pierwsze spotkanie z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych w Oziersku zainicjowało cykl 5 spotkań, których celem jest wypracowanie 2 dokumentów: strategii i karty współpracy. Powołany został Komitet Rozwoju Lokalnego /KRL/ w skład którego weszli samorządowcy, przedstawiciele organizacji oraz właściciele firm. Taki zestaw pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania i doprowadzi do przygotowania najwłaściwszych rozwiązań zarówno dla samorządu jaki i organizacji pozarządowych. Kolejne robocze spotkanie już w kwietniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program finansowany jest przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności

PAFW


 

Drogowskaz na biznes 6