Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH !!

   07 maja 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” w ramach którego można skorzystać z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe).

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia w ramach projektu.

MOŻNA UZYSKAĆ REFUNDACJĘ NAWET DO 80% PONIESIONYCH KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ !!

Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą w latach 2016 – 2023 otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych w wysokości do 70 000 zł.

Zgłoś się do biura Fundacji ATUT, a udzielimy Ci szczegółowych informacji embarassed


 

Drogowskaz na biznes 6